Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie
Anetta Paszkowska, Kancelaria Komornicza w Brzozowie

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucje z nieruchomosci oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomosci stosuje się odpowiednio.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Anetty Paszkowskiej.